Glosator on Facebook

Jak złożyć zlecenie?

Zamówienia na usługi tłumaczeniowe przyjmowane są telefonicznie 0 501 047 395 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00.

W trakcie rozmowy postaramy udzielić Państwu wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania. Jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z naszym biurem tłumaczeń, mogą Państwo zlecać wykonywanie tłumaczeń w następujący sposób:

Pocztą elektroniczną

W celu ujednolicenia procedury zleceń, a tym samym ułatwienia Państwu i nam pracy nad konkretnym tłumaczeniem, prosimy o pobranie formularza zlecenia
pdf | word pisemnego lub pdf | word ustnego, wypełnienie go, podpisanie imieniem i nazwiskiem, podanie pełnych danych firmy (w tym numeru NIP) i odesłanie jako załącznika na nasz adres: tomasz.stelmach@glosator.com.pl . Poczta elektroniczna sprawdzana jest automatycznie co 5 minut, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-18:00. W pozostałych godzinach, prosimy o potwierdzenie pod nr telefonu 0 501 047 395.

Faksem

W celu ujednolicenia formuły zleceń, a tym samym ułatwienia Państwu i nam pracy nad konkretnym tłumaczeniem, prosimy o pobranie formularza zlecenia
pdf | word pisemnego lub pdf | word ustnego, wypełnienie go, podpisanie imieniem i nazwiskiem, przyłożenie pieczęci firmy z widocznym numerem NIP i odesłanie na numer faksu (022) 397 44 20. Faks sprawdzany jest co 30 minut, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-18:00. W pozostałych godzinach, prosimy
o potwierdzenie pod nr telefonu 0 501 047 395.

W przypadku tłumaczeń pisemnych, po dostarczeniu zlecenia, prosimy
o przesłaniu plików do tłumaczenia faksem lub pocztą elektroniczną lub, jeżeli to niemożliwe, zostaną one odebrane przez pracownika naszego biura ze wskazanego przez Państwa miejsca.

Jak odebrać tłumaczenie?

W terminie ustalonym przez strony tłumaczenie dostarczane jest Państwu
w następujący sposób:

Pocztą elektroniczną lub faksem

Tłumaczenia plików dostarczonych przez Państwa w formie elektronicznej odsyłamy również za pomocą tego medium. Zgodnie z życzeniem wydruk tłumaczenia może zostać przesłany na wskazany przez Państwa numer faksu.

Za pośrednictwem firmy kurierskiej

Wszelkie tłumaczenia wymagające formy papierowej (np. tłumaczenia przysięgłe) lub zapisu  na nośniku (dyskietka, płyta CD) dostarczane są Państwu bezpłatnie na terenie Warszawy i okolic za pomocą firmy kurierskiej lub, w miarę możliwości, osobiście, przez  pracownika naszego biura.

Zaufali nam