Glosator on Facebook

Tłumaczenia ustne

Rodzaj tłumaczenia Cena netto za 1 blok*
Konsultacyjne/ asystenckie 600 PLN
Konsekutywne 600 PLN
Symultaniczne (2 tłumaczy
w kabinie)
1200 PLN

* Minimalna jednostka rozliczeniowa to 1 blok (4 godziny pracy tłumacza)

Inne tłumaczenia Cena netto za 1 blok*
Tłumaczenie przysięgłe aktu notarialnego 250 PLN
Tłumaczenie rozmowy telefonicznej/ telekonferencji 150 PLN
  • Za każdą godzinę powyżej ośmiu godzin pracy tłumacza do stawki bazowej dolicza się 50%.
  • Dodatkowe koszty powstałe z tytułu zlecenia, takie jak zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie
    i przejazd pokrywa Zleceniodawca.
  • W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język obcy do stawki podstawowej dolicza się 50%.

 

Zaufali nam