Glosator on Facebook

Tłumaczenia pisemne

Grupy językowe

Grupa I – język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Grupa II – pozostałe języki europejskie, z wyłączeniem norweskiego, estońskiego i islandzkiego
Grupa III – języki pozaeuropejskie

Tryb normalny*

Grupa językowa Cena netto za 1 stronę tłumaczenia
na język polski na język obcy
Grupa I 45 PLN  50 PLN
Grupa II 55 PLN 65 PLN
Grupa III do negocjacji do negocjacji

* Strona tłumaczenia rozumiana jest jako 1500 znaków (wliczając w to słowa, znaki oraz akapity).
* Tryb normalny – do 6 stron dziennie

Tryb ekspresowy*

Grupa językowa Cena netto za 1 stronę tłumaczenia
na język polski na język obcy
Grupa I 55 PLN 60 PLN
Grupa II 65 PLN 75 PLN
Grupa III do negocjacji do negocjacji

* Strona tłumaczenia rozumiana jest jako 1500 znaków (wliczając w to słowa, znaki oraz akapity).
* Tryb ekspresowy – do 6 do 12 stron dziennie

Tryb superekspresowy*

Grupa językowa Cena netto za 1 stronę tłumaczenia
na język polski na język obcy
Grupa I do negocjacji do negocjacji
Grupa II do negocjacji do negocjacji
Grupa III do negocjacji do negocjacji

* Strona tłumaczenia rozumiana jest jako 1500 znaków (wliczając w to słowa, znaki oraz akapity).
* Tryb superekspresowy – powyżej 12  stron dziennie lub tłumaczenie na ten sam dzień

Do cen doliczany jest podatek VAT 23%

Tłumaczenia przysięgłe*

Grupa językowa Cena netto za 1 stronę tłumaczenia w trybie normalnym**
na język polski na język obcy
Grupa I cena bazowa
+ 10 PLN
cena bazowa
+ 10 PLN
Grupa II
Grupa III

* W przypadku tłumaczeń przysięgłych strona tłumaczenia rozumiana jest jako 1125 znaków (wliczając w to słowa, znaki oraz akapity).
** Tryb normalny – do 6 stron dziennie

Do cen doliczany jest podatek VAT 23%

Opłaty dodatkowe

Rodzaj opłaty Procent ceny bazowej w danym trybie
Teksty z przeznaczeniem do publikacji + 20%
Weryfikacja tekstu przez native speakera + 50%
Utrudnienia (mała czytelność kopii, rękopis, drobny druk, itp.) + 20%
Tłumaczenie z języka obcego na inny język obcy + 100%

* Termin realizacji liczony jest od dnia następnego po przyjęciu zlecenia.
* W przypadku odwołania zlecenia w okresie krótszym niż 48 h, Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia równowartości 50% ustalonej stawki.

Do cen doliczany jest podatek VAT 23%

Jak wyliczyć szacunkową liczbę stron?

W przypadku tłumaczenia dokumentu w formacie Word, na górnym pasku należy odnaleźć ikonę Narzędzia, następnie kliknąć na nią i wejść w opcję Statystyka wyrazów. Istotna jest liczba wskazana w pozycji Znaki (ze spacjami).

Aby uzyskać szacunkową liczbę stron tłumaczeniowych należy liczbę znaków ze spacjami podzielić przez 1500 (czyli tzw. standardową liczbę znaków na stronie w tłumaczeniach pisemnych). W przypadku tłumaczenia w wersji papierowej można w przybliżeniu określić, że pełna strona formatu A4 może mieć około 2500 znaków, czyli około 1.5 strony tłumaczeniowej. Należy pamiętać, że powyższe wyliczenia są szacunkowe, a ostateczna cena usługi zależy od liczby znaków w docelowym, przetłumaczonym tekście.

W przypadku tłumaczeń na język obcy (w oparciu o wieloletnią praktykę w tłumaczeniach na język angielski) liczba znaków pozostaje na przybliżonym poziomie (lub niekiedy jest niewiele mniejsza) do liczby znaków w tekście polskim.

W przypadku tłumaczeń na język polski (również w oparciu o wieloletnią praktykę w tłumaczeniach z języka angielskiego na język polski), liczba znaków rośnie o ok. 30%.

Zaufali nam