Glosator on Facebook

Tłumaczenia ustne

Rodzaj tłumaczenia Cena netto za 1 blok*
Konsultacyjne/ asystenckie 1000 PLN
Konsekutywne 1000 PLN
Symultaniczne (2 tłumaczy
w kabinie)
1800 PLN

* Minimalna jednostka rozliczeniowa to 1 blok (4 godziny pracy tłumacza)

Inne tłumaczenia Cena netto za 1 blok do 2 h
Tłumaczenie przysięgłe aktu notarialnego 300 PLN
Tłumaczenie rozmowy telefonicznej/ telekonferencji 300 PLN
  • Za każdą godzinę powyżej ośmiu godzin pracy tłumacza do stawki bazowej dolicza się 50%.
  • Dodatkowe koszty powstałe z tytułu zlecenia, takie jak zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie
    i przejazd pokrywa Zleceniodawca.
  • W przypadku tłumaczenia z języka obcego na język obcy do stawki podstawowej dolicza się 50%.

 

Zaufali nam