Glosator on Facebook

Dobry tłumacz – cenny tłumacz

W dzisiejszych czasach zawód tłumacza jest zawodem, który pełni istotną rolę w komunikacji międzyludzkiej. Profesja ta wymaga jednak maksymalnego zaangażowania w wykonywaną pracę oraz posiadania niezbędnej wiedzy na temat języków, którymi się posługuje.

www.favore.pl

Tłumacz bowiem to osoba, która  nie tylko ukończyła studia, kursy czy szkolenia językowe, ale i człowiek o wysokim poczuciu odpowiedzialności za to, co robi. Powinien charakteryzować się wysokim profesjonalizmem, precyzją, ale również umiejętnością wzbudzania zaufania.

Czy obecnie  zatem obraz tłumacza tak wygląda? W Polsce liczba tłumaczy
z prawdziwego zdarzenia niestety jest niewielka, mimo, że nie ma jasno określonych kryteriów odnośnie tego, kto może nim zostać, a kto nie (z wyjątkiem tłumaczy
o charakterze przysięgłym). Profesji tej nie można też nabyć uzyskując dyplom ukończenia studiów np. filologii. Możliwości pełnienia funkcji tłumacza nie określa również żadna z instytucji.

Czy zawód tłumacza jest zatem zawodem dla każdego? Mimo, że nie ma żadnych obowiązujących formalności dobrym tłumaczem nie może zostać każdy. Zawód ten wymaga nie tylko w/w zaangażowania, odpowiedzialności czy precyzji, ale przede wszystkim szerokiej wiedzy zarówno na temat języka źródłowego jak i języka docelowego. Osoba wykonująca tę profesję niejednokrotnie musi się dokształcać oraz korzystać z potrzebnych narzędzi tj. słowniki (również elektroniczne)
czy odpowiednia literatura specjalistyczna. Istotny jest także dostęp do grupy ekspertów danej dziedziny, w celu konsultacji.

Podsumowując zawód tłumacza jest niezwykle ważny w kontaktach międzyludzkich, nie tylko bowiem pozwala nam się porozumiewać z ludźmi z drugiego krańca świata, ale i prowadzić dyskusje, negocjacje czy inne formy komunikacji. Bez nich żylibyśmy jak za dawnych czasów, kiedy to nie mogąc dojść do porozumienia ludzie rozstrzygali o wielu sprawach drogą zbrojną. Dobry tłumacz to bardzo ceniony tłumacz, przyczyniający się do rozwoju społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Jest w nim niezbędny. Dlatego zawód ten należy do przyszłości!

 

Zaufali nam