Glosator on Facebook

O Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich słów kilka…

Organizacja ta zrzesza polskich translatorów wielu specjalności tj. ustnych, pisemnych, przysięgłych, technicznych, literackich oraz innych. Została utworzona i zarejestrowana w 1981 roku. Początki złożenia jednak nie były łatwe.

źródło: www.stp.org.pl

Panujące wtedy władze państwa nie chciały zgodzić się na utworzenie kolejnego stowarzyszenia. Wcześniej bowiem istniały już dwa ugrupowania, w których skład również wchodziła sekcja tłumaczy (Związek Literatów Polskich oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS). Gdy jednak pomyślnie udało się sformalizować Stowarzyszenie, powołano jego Zarząd, który miał za zadanie: uświadomić społeczeństwu oraz władzom istnienie zawodu tłumacza oraz uznanie tłumaczeń jako działalności kreatywnych, które są objęte prawem autorskim.
Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii stowarzyszenia było niewątpliwie doprowadzenie do umieszczenia zawodu tłumacza w wykazie zawodów polskich (w wyniku pisemnego wniosku STP do Ministra Pracy i Spraw Socjalnych).
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich dba o pozytywny wizerunek zawodu tłumacza, chroni jego prawa zawodowe, wspomaga działania na rzecz promocji wysokich standardów na rynku tłumaczeń, ich jakości oraz godziwych zasad wynagrodzenia tłumaczy.
Od 2004 roku przy STP działa Klub Młodego Tłumacza. W jego skład wchodzą najlepsi absolwenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Osoby te co prawda nie posiadają jeszcze wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia, ale pragną je nabyć dzięki pomocy członków STP.

Zaufali nam