Glosator on Facebook

Strach przed językami obcymi

“He who fears something gives it power over him” (kto boi się czegoś ten daje temu władzę nad sobą) – to mauretańskie przysłowie doskonale oddaje istotę fobii. To zaburzenie może mieć łagodną lub ciężka postać i tak na prawdę dotyka każdego z nas. Fobie to zaburzenia nerwicowe, ale nie zawsze utrudniają życie do tego stopnia, że osoba, która ma jakąś fobię musi poddać się leczeniu. Cechą charakterystyczną tej dolegliwości jest to, że jest ona zazwyczaj całkowicie nieracjonalna.   

pozytywne.com

 

Niektóre fobie są pozostałościami odległych czasów, kiedy ludzie żyli w zupełnie innych warunkach. Trudno w tym przypadku mówić o irracjonalności, gdyż węże czy pająki – bo o takich fobiach tu mowa – stanowiły prawdziwe zagrożenie dla człowieka. Mimo to lęk odczuwany w reakcji na tego typu bodźce dzisiaj wydaje się być zbyt intensywny w porównaniu do wielkości niebezpieczeństwa. Musimy bowiem pamiętać, że fobia to lęk wyolbrzymiony, przesadny i często sama osoba, która ma określoną fobię zdaje sobie sprawę z tego, że obiekt, którego się boi nie stanowi dla niej realnego zagrożenia. Fobia sprawia bowiem, że osoba, która cierpi z jej powodu reaguje przesadnym lękiem na każdy bodziec związany z fobią. Na przykład osoba bojąca się węży zareaguje przesadnym strachem w przypadku, kiedy zetknie się z żywym wężem, zobaczy węża na filmie, na fotografii, a nawet zobaczy kształt przypominający węża lub usłyszy dźwięk podobny do tego, który wydaje wąż. W przypadku silnych fobii reakcje mogą obejmować suchość w ustach, zawężenie pola poznawczego (wybiórczo słyszymy dźwięki i widzimy tylko niektóre elementy z otaczającego nas krajobrazu), kołatanie serca, przyspieszony i krótki oddech, pocenie się, ucisk w klatce piersiowej, drżenie rąk i głosu, a nawet wymioty, brak łaknienia, zawroty głowy, drżenie całego ciała czy zmianę barwy głosu.

Obiektem fobii może stać się każdy przedmiot czy sytuacja. Obecnie lista fobii obejmuje ponad 600 rodzajów ze względu na to co jest przyczyną wywołującą lęk. Wśród nich są tak znane fobie jak lęk wysokości, fobia przed pająkami, czy też fobia społeczna, a więc lęk przed przebywaniem wśród ludzi, kontaktami z nimi, a przede wszystkim publicznymi wystąpieniami. Niemniej istnieją także fobie bardziej osobliwe. Niektóre z nich bywają dość uciążliwe, gdyż dotyczą na przykład języków obcych, lub wręcz całej kultury danego państwa. Przykładem może być anglofobia – lęk lub niechęć przed wszystkim co angielskie, włączając w to język angielski i Anglików. Istnieje także fobia przed językami obcymi – ksenoglossofobia. W dzisiejszym świecie wyjątkowo uciążliwa, gdyż uniemożliwia uczenie się języków obcych, mówienie w innym niż ojczysty języku, a nawet kontakotwanie się z osobami, które mówią w obycm języku. Znajomość języków obcych to ogromna korzyść – jest atutem na rynku pracy, pozwala na posiadanie przyjaciół w różnych zakątkach świata, a także lepsze poznawanie innych kultur podczas podróży. Istnieją także fobie bardziej specyficzne jeśli chodzi o języki – wtedy  boimy się konkretnego języka – nauczenia się go oraz osób, które w tym języku mówią. Niektóre fobie mogą objawiać się na wiele sposobów. Hellenologofobia to lęk przez językiem greckim, ale czasami występuje jedynie jako lęk przed niektórymi greckimi słowami, zwłaszcza tymi występującymi w innym języku – jak wiemy język to twór plastyczny, który ma zazwyczaj wiele zapożyczeń z innych języków. Taka fobia może znacznie utrudnić życie, gdyż wpływa na zdolność ekspresji siebie, co dla każdego człowieka jest istotną częścią jego tożsamości.

 

 

Zaufali nam