Glosator on Facebook

Św. Hieronim – patronem tłumaczy

Profesja tłumacza, jak każdy zawód posiada swojego patrona. W tym przypadku jest nim św. Hieronim. Urodził się on około 347 r. (dokładna data nie jest znana) w Strydonie w Dalmacji (dzisiejsza Chorwacja). Jego rodzina należała do bardzo wierzących ( troje z rodzeństwa Hieronima wybrało życie zakonne). Postać św. Hieronima uznawana jest za patrona zawodu tłumacza. Jako pierwszy bowiem dokonał przekładu Biblii z pierwotnego języka (hebrajskiego i greki) na język łaciński.

źródło: www.rzym.info.pl

 

Przekład ten nazwano Wulgatą (z łac. przekład rozpowszechniony, popularny). Wulgata w całej swojej historii była poddawana wysokiemu krytycyzmowi. Niemniej jednak uważano ją za najważniejszy tekst średniowiecznej Europy Zachodniej. Dokonując czynności przekładowych Biblii (a trwały one 24 lata)
św. Hieronim miał na celu dostarczenie Kościołowi jednolitego tekstu. W dalszym czasie przekład ten został oficjalnie zatwierdzony podczas Soboru Trydenckiego (między 1545 a 1563 r.).

Jednak przekład Biblii to tylko jedna z zasług patrona tłumaczy. Należy do nich również wiele przekładów dzieł starożytnych (m.in. teksty Origienesa). Św. Hieronim jest także autorem wielu listów, komentarzy do Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, homilii oraz życiorysów (m.in. Pawła Apostoła i Hilarego).
Św. Hieronim nie bez przyczyny nazywany jest patronem tłumaczy. Jego pracę tłumaczeniową cechowało ogromne zaangażowanie oraz niesamowita precyzyjność. Dzisiaj natomiast moglibyśmy powiedzieć, iż odznaczał się nie tylko pracowitością ale i niezwykłym profesjonalizmem, a 30 września obchodzony jest międzynarodowy „Dzień Tłumacza”, którego patronem jest właśnie św. Hieronim.

 

Zaufali nam